سالیزان Salizan@mastodon.social

Open on mastodon.social

یه موزیسین که گرافیک کار می‌کنه و علاقه‌مند به وب، لینوکس، گیم و تکنولوژیه که فیریلنس با عنوان «دکتر پی‌سی» مشغوله کاره.

ArticlesSubscribersSubscriptions