محمدصالح کامیاب mskf1383@social.tchncs.de

Open on social.tchncs.de

ArticlesSubscribersSubscriptions

Recently boosted

همیشه می‌توانیم...؛ برای ۲۰ سالگی روز آزادی نرم‌افزار

اتوبوس و ریاضیات

اعداد نامطلق در ترمینال اتوبوسرانی

امواج شدید گرانشی

چرا پیام‌رسانی از مد افتاد؟

ارواح صاحب‌خانه

در اکتبرِ سالِ ۱۹۷۱ بود که در حال باز کردن در خانه‌اش متوجهِ حضورِ یک مرد با لباسِ سیاه و چشم‌هایی سفید که از چشمش خون می‌ریخت شد

هاروستر

روزی آدم‌های مریخی به ایران آمدند تا ایران را نابود کنند

چهارصد نفر دقیقا چه چیزی را در عریضه مصادره یک هویت امضا کردند؟