Articles tagged "GnomeShell"

CryFS para ficheiros na nube

cryfs, ferramenta para a intimidade dos teus datos no ordenador de outra persoa

gnome-shell 3.30 system tray icons

traer de volta as iconas na bandexa do sistema