Articles tagged "Intimidade"

Curated /etc/host

performance, security & privacy

PasswordStore supports SymLinks

handy feature to store your passwords

Sal de la máquina

Cómo superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida.

By ghoseSeptember 27, 2019Libros
0

password-store, mudar chave GPG

short tutorial about GPG key change to encrypt passwords

XMPP, entrar en salas de conversa pública

titorial simple para utilizar o cliente Conversations

gocryptfs

encrypt your cloud files for good

CryFS para ficheiros na nube

cryfs, ferramenta para a intimidade dos teus datos no ordenador de outra persoa

GPG, intregrar cifrado en xestor de ficheiros

engadir un menú contextual ao click do botón secundario para Nautilus e Dolphin

google at work

how dots are connected

Non nos rastrexes!!

do not track us, info