سای‌فای‌فا ~سایفایفا

There's one author on this blog: محمدصالح کامیاب

جایی برای علاقه‌مندان به ادبیاتِ گمانه‌زن!

Latest articles

ارواح صاحب‌خانه

در اکتبرِ سالِ ۱۹۷۱ بود که در حال باز کردن در خانه‌اش متوجهِ حضورِ یک مرد با لباسِ سیاه و چشم‌هایی سفید که از چشمش خون می‌ریخت شد

هاروستر

روزی آدم‌های مریخی به ایران آمدند تا ایران را نابود کنند

ابرچاپگر

کلبهٔ آچانِ مخترع به اجزای سازنده‌اش تجزیه شد

لباس پادنیرو

آچانِ مخترع لباسی ساخت که نیروهای وارد بر آن وارونه بودند

رایانهٔ دانا

آچانِ مخترع رایانه‌ای ساخت بسی خردمند و دانا

مأموریت تعریف نشده

روی سطحِ سیاره، جانوری سه‌پا، سه‌چشم، سه‌گوش، سه‌شاخ و سه‌دم در حالِ چریدنِ علف‌هایی بنفش بود. در همین بین، فضاپیمایی غول‌آسا از آسمان به پایین آمد و همان کنارها نشست.

روایت یک کابوس

نمی‌دانم چرا، ولی واردِ آن خانه شدم. همان خانهٔ چوبی و پلاسیده.

یک مشت صفر و یک

نوری قرمز هر لحظه بر سرتاسرِ پایگاه چیره می‌شد؛ همراه با آژیری گوش‌خراش. سپس یک ثانیه آرامش و بعد دوباره...

درخت سرنوشت

چه‌طور ممکن است یک درخت، سرنوشت یک خودرو باشد؟

تکلیف

تفاوتِ یک اندروید و یک ربات در چیست؟

گمشدگان

سال‌ها بعد، وقتی انسان‌ها سرانجام به آلفا قنطورس می‌رسند، خطری پیش‌بینی نشده در انتظارِ آن‌ها نشسته است...