🔴 آیفون یا اندروید؟! این در مورد شخصیت شما چه می گوید؟!

‼️بر اساس نتایج حاصل از پاسخ های 500 نفر به پرسشنامه ای چنین نتیجه گیری شده است که بین شخصیت دارندگان گوشی آیفون و اندروید تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد.

⚠️دارندگان آیفون بیشتر به آن به عنوان دارایی ای که موقعیت اجتماعی و ثروت آنان را نمایان می سازد می نگرند ولی دارندگان اندروید به بدنه اکثریت مردمان جامعه متمایل تر و بی شیله پیله تر هستند ...

‼️نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های کاربران آیفون عبارتند از:

  • جوان تر هستند

  • زن ها دو برابر مردها

  • تلفن همراه را به عنوان یک شِیء نشان دهنده موقعیت عینی می نگرند

  • بیشتر برون گرا هستند

‼️ویژگی های کاربران گوشی های اندروید عبارتند از:

  • بیشتر مردها هستند

  • صادق و بی ریاتر

  • مستن تر

  • سازگار و ملایم تر

  • احتمال کمتری می رود که قوانین را در جهت منافع شخصی بشکنند

  • علاقه ی کمتری به ثروت و نمایش وضعیت مادی دارند

دکتر دیوید الیس از پژوهشگران این پژوهش می گوید:

"در این تحقیق برای اولین بار نشان دادیم که انتخاب فردی گوشی های هوشمند می تواند شواهد مهم و مفیدی در جهت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و دیگر ویژگی های فردی را نشان دهند."

خانم هلدر شاو از دیگر پژوهشگران این تحقیق می گوید:

" این است که امروزه هر چه بیشتر و بیشتر آشکار می شود که گوشی های هوشمند در حال تبدیل شدن به نسخه ی مینی دیجیتال کاربر است، و به همین خاطر بسیاری از ما دوست نداریم که افراد دیگر اقدام به استفاده از تلفن همراه ما کنند، چرا که می تواند اطلاعات زیادی را در مورد ما آشکار کند."

منبع:کانال جامعه‌شناسی

https://t.me/iransociology/5235