Interact with معرفی و مقایسهٔ نرم‌افزارهای نقاشی در لینوکس

معرفی و مقایسهٔ نرم‌افزارهای نقاشی در لینوکس

من به‌دنبال یک ابزار طراحی سبُک، ساده و بدون پیچیدگی برای طراحی‌های ساده بودم. آن‌ها را امتحان کردم.

I'm from this instance

Log in to interact

I'm from another instance

Enter your full username to interact