Un cas pràctic de riscos relatius a les condicions ergonòmiques.

1ra imagen

2da imagen

3ra imagen

4ta imagen