Un caso pràctic de Riscos relatius a les condicions de seguretat.