Enrico "meldrian" Michaelis meldrian@social.tchncs.de

Open on social.tchncs.de

#Holarse, #Linux, #Politik, #Pirat, Tierheimfreund, gegen #Korruption und #Lobbyismus.
Moderator auf social.tchncs.de

"EU" -> "Exorbitante Unfähigkeit"

ArticlesSubscribersSubscriptions