גרמניה

החירות לא יתומה

בית המעצר “’קישון”. סוהר נלהב מטיף בערבית לקבוצת עצורי הפגנה, ואז אומר :

אפילו בגרמניה, אם החירות יש הגבלה על הפגנות !