דברים טפשיים ששמעתי מנציג שלטון ~דבריםטפשייםששמעתימנציגשלטון

There's one author on this blog: bhyoram

שוטרים, שופטים, תובעים, ושאר נציגים של משטר הגזענות.
לפעמים הטפשות שלהם פשוט מצחיקה

Latest articles

איך להעלים מפגינים

או לפחות להסתיר אותם באופן בולט

מכה בסנוורים

טוב שזו לא תקיפת שוטר

גרמניה

החירות לא יתומה

לא לערב הורים

טכניקה להפחדת נחקרים

הסוכן והקורבן

אז מי הוא מי ?

נזיפה על איחור

אירוע לא פוליטי

החוק והשופט

וזה עוד לא נחשב בית משפט צבאי