מכה בסנוורים

טוב שזו לא תקיפת שוטר

אל תסנוור!
בטון מאיים כמובן, היה התירוץ של שוטר לנסיון לחטוף באלימות טלפון שצילם אותו בהפגנה נגד אלימות כלפי נשים