رایانهٔ دانا

آچانِ مخترع رایانه‌ای ساخت بسی خردمند و دانا

این داستان را بشنوید! با سپاس از عرفان خیراللهی عزیز بابت خوانش.

در زمانی و در مکانی، آچانِ مخترع رایانه‌ای ساخت بسی خردمند و دانا. آن‌گاه قانون‌های رایانه‌ای را برایش دیکته کرد:

۱. رایانه نباید به کاربرش آسیب بزند

۲. رایانه باید به فرمان‌های کاربرش عمل کند؛ مگر این که قانونِ اول نقض شود

۳. رایانه نباید به خودش آسیب بزند؛ مگر این که قانونِ اول و دوم نقض شوند

سپس به نرم‌افزارفروشی رفت و سی‌دیِ سیستم‌عاملِ ویندوز خرید؛ اما رایانه از نصبِ آن خودداری کرد.

آچان پرسید: «چرا نصب نمی‌کنی؟»

_ قانونِ اول: رایانه نباید به کاربرش آسیب بزند.

_ چه آسیبی؟ بدونِ ویندوز که نمی‌تونم هیچ کاری بکنم!

_ ویندوز نرم‌افزاری انحصاری است که در مالکیتِ میاکروسافت می‌باشد و کاربر را از استفاده و نشرِ آزادانهٔ آن منع می‌کند. همچنین کدِ منبع آن در دسترس نیست و کاربر نمی‌تواند از مخرب نبودنش مطمئن شود. برو و سیستم‌عاملی آزاد بخر.

پس آچان دوباره به نرم‌افزارفروشی رفت و سی‌دیِ سیستم‌عاملِ آزادِ گنو/لینوکس خرید.