مصطفی آهنگرها 🇵🇸 ahangarha@mas.to

Open on mas.to

هوادار نرم‌افزار آزاد و آزادی نرم‌افزار

ArticlesSubscribersSubscriptions

Recently boosted

مصاحبه با اهالی نرم‌افزار آزاد: سهراب بهدانی

فردی با علاقهٔ شدید به نرم‌افزار آزاد

من، مدیریت دانش، لاگ‌سیک و متن دوسویه

تابستان امسال با #مدیریت_دانش و #نرم‌افزار_آزاد #لاگ‌سیک آشنا شدم. اما این شش ماه، شش ماه پرباری بوده است. در این مطلب، مروری می‌کنم بر تجربه‌ام با این نرم‌افزار و افزونه‌ای که برای آن ساخته‌ام.

فلسفی‌ترین کادوی تولد

برای تولد امسالم محمد کادوی جالبی بهم داد که مربوط به فلسفهٔ نرم‌افزار آزاد بود

راهنمای گام به گام تغییر پایه یک شاخه مبتنی بر شاخه دیگر در گیت پس از Squash Merge

در گیت، تغییر دادن پایهٔ شاخه‌ای که بر پایه شاخه‌ای دیگر بنا شده است پس از Squash Merge می‌تواند دشواری‌هایی داشته باشد. در این مقاله به صورت گام به گام این مشکل را رفع می‌کنیم.

چهل سالگی گنو مبارک

«این چهل سال، تاییدی است بر این که نه تنها داشتن کنترل بر رایانش امری ممکن بلکه اساسا به وقوع پیوسته است و می‌تواند با مشارکت همگانی به مراتب جدی‌تر به پیش برود.» #GNU40

همیشه می‌توانیم...؛ برای ۲۰ سالگی روز آزادی نرم‌افزار