Base para o móbil - Origami

unha base de papel pregado para soster o móbil ou trebello

fonte/source: https://blog.xmgz.eu

Unha base para soster o móbil pregada a partir dunha folla tamaño A4.

1

Instruccións neste vídeo de Easy Origami

móbil posición vertical

o soporte final proporciona un ángulo de 45º, quizáis un pouco máis vertical sería máis conveniete para algunhas tarefas...

vista frontal co móbil en horizontal

... ao custo dunha menor estabilidade...

vista lateral, móbil horizontal

... nas que inflúe o peso e tamaño do trebello.

Modelos alternativos

Algúns son máis simples que outros, pero aquí tes tres opcións diferentes

2

bastante simple

fonte ItryDIY

3

https://invidio.us/watch?v=TfJYitMlAFY

foto de por ahí

youtube TfJYitMlAFY

4

https://invidio.us/watch?v=suH2YUsRPBM

foto en flickr

en flickr

youtube suH2YUsRPBM


CC BY-SA