merce merce

I'm a trobairitz on my free time
ArticlesSubscribersSubscriptions

Latest articles

Feina

Que malament sona aquesta paraula avui!

La pau del sol i els gats

Tan fruïda com estimada

Tornar

Tornar passats dos anys

Obrir un blog com qui obre un meló

Davant la pàgina en blanc