tayyebi tayyebi

IT student.

ArticlesSubscribersSubscriptions

Latest articles

هوش مصنوعی باید اختیار چرخه‌ی عادت انسان‌ها را به ایشان برگرداند و تبدیل به مخدر جدید نشود

نرم‌افزار آزاد در ایران کامپایل نمی‌شود

چرا پس از دو دهه تلاش برای آزادی نرم‌افزار در ایران، هنوز مطالبه‌ی عموم متخصصین نیست