Articles tagged "حریم شخصی"

دغدغه‌هایی درباره سیاست‌ها در زمینه IT

در سال‌های گذشته، نگرانی‌های بسیاری در خصوص مخاطرات سیاست‌های حکومت در قبال حقوق دیجیتالی مردم ایجاد شده است. در این مطلب، بخشی از نگرانی‌هایم را مکتوب کرده‌ام.

در باب «ولی گوگل جاسوسی می‌کنه»

اخبار درباره [سوء]استفاده شبکه‌های اجتماعی و گوگل از فعالیت‌های ما، کم نیست. در مقابل چنین چیزی چه می‌توان کرد؟