تفکرات یک ریزپردازنده ~تفکراتیکریزپردازنده

There's one author on this blog: محمدصالح کامیاب

جایی برای بیانِ دغدغه‌هایم!

Latest articles

ماتریکس به زبان آدمی‌زاد

معرفیِ غیرفنیِ شبکهٔ پیام‌رسانیِ ماتریکس

حقوق نرم‌افزاری

نرم‌افزارِ انحصاری به حقوقِ کاربر احترام نمی‌گذارد که هیچ، کاربر باید به حقوقِ آن نرم‌افزار احترام بگذارد!

در باب داده‌های عمومی

در ۲۰۰۹، آمازون به شکلِ الکترونیکی به کتاب‌خوانِ مشتریانش نفوذ کرد تا کتابی که به‌اشتباه فروخته بود را حذف کند. بعدها آمازون وعده داد که دیگر از قابلیتِ حذف استفاده نکند؛ مگر این که از طرفِ حکومت درخواست داده شود. این دنیایی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. دنیایی که کنترلِ دارایی‌های خودمان، دست دیگران است.

ابزارهای آزاد ریاضیاتی

در این مقاله سفری می‌کنیم به دنیای ریاضیات؛ آن هم در جهانِ نرم‌افزارِ آزاد!

چرا تمرکززدایی مهم است؟

بررسی این موضوع که مرکزگرایی چه آسیب‌هایی به ما می‌رساند و تمرکززدایی چه مزایایی را برای ما به ارمغان می‌آورد