ahangarha ahangarha

ArticlesSubscribersSubscriptions

Latest articles

Software Freedom Day in Iran, a close experience since 2017 to 2021

Among 30+ events for SFD2021 around the globe, 5 events were organized in Iran. Here is my brief thougts on the journey I experienced around SFD since 2017 till now.

روز آزادی نرم‌افزار؛ تجربه‌ای ۵ ساله از نزدیک

امسال از بین بیش از ۳۰ گروهی که رویدادی به مناسبت روز آزادی نرم‌افزار را برگزار کردند، ۵ گروه ایرانی بودند. در این مطلب به اختصار از تجربه‌ای در نزدیک به پنج سال گذشته درباره این رویداد می‌نویسم.

در باب اصلاحیه بیانیه OSM ایران و تقبیح برخی حواشی

ننگ تیر ۹۹ - بخش سوم - عریضه و جمع‌بندی

این فرسته، بخش سوم روایت من از برشی ننگین از تاریخ جامعه نرم‌افزار آزاد در تیر ۹۹ است؛ برشی حاوی دروغ، توهین، فحاشی و هوچی‌گری.

ننگ تیر ۹۹ - بخش دوم - پس از مجمع

این فرسته، بخش دوم روایت من از برشی ننگین از تاریخ جامعه نرم‌افزار آزاد در تیر ۹۹ است؛ برشی حاوی دروغ، توهین، فحاشی و هوچی‌گری.

ننگ تیر ۹۹ - بخش اول - پیش از مجمع

این فرسته، بخش اول روایت من از برشی ننگین از تاریخ جامعه نرم‌افزار آزاد در تیر ۹۹ است؛ برشی حاوی دروغ، توهین، فحاشی و هوچی‌گری.

Recently boosted

نرم‌افزار آزاد در ایران کامپایل نمی‌شود

چرا پس از دو دهه تلاش برای آزادی نرم‌افزار در ایران، هنوز مطالبه‌ی عموم متخصصین نیست

Plume 0.6.0 is out!

All Plume administrators are encouraged to update

به بهانهٔ حق نشر -- صنعت نشر دیجیتال

مهاجرت از بستر‌های بسته و انحصاری به بستر‌های باز و آزاد

Getaway from closed platforms (Farsi)

پرایوسی رایگان نیست! برای حفظ حریم شخصی هزینه کنید.

گوگل، گوگل‌زدایی و نرم‌افزار آزاد؟

دیروز خدمات #گوگل برای مدتی دچار اختلال شد. ناخرسندی دوستی از ربط دادن این موضوع به #نرم‌افزار_آزاد بهانه‌ای شد تا دوباره درباب #گوگل‌زدایی و نرم‌افزار آزاد بنویسم.